Tillsammans skapar vi trygghet och enkelhet i din personliga assistans. Tillsammans är vi MejDej-kooperativet.

MejDej-kooperativet är ett brukarkooperativ med medlemmar som bor inom en radie av 15 mil från Kristianstad. Kooperativet bygger på tanken att det är du som är medlem som själv vet bäst hur du vill lägga upp din assistans, vilka assistenter du vill ha och på vilka tider. Du är med och utser arbetsledare för din assistentgrupp. Vill du själv ta den arbetsuppgiften går det bra men man kan också utse någon annan som arbetsledare. Självklart kan du få hjälp av kooperativets personal med det mesta – om du vill ha hjälp. Vi har kanslipersonal både i Kristianstad och Ängelholm. MejDej-kooperativet är godkänt av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) samt av IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade).

Sommartider i växeln
Växeln har sommartider under veckorna 25 till och med 33. Under den här tiden har växeln öppet kl: 9.00-12.00. Övrig tid ber vi dig att boka tid så att det säkert är någon på plats.

Semester på kansliet
Även vi på kansliet tar semester och vi kommer att vara borta under följande tider:
Rose-Marie   27 juni – 15 juli och 15 – 19 augusti
Maria               4 juli – 22 juli
Eva                    20 juni, 25 juli – 19 augusti
Jessica             18 juli – 12 augusti
Sara                   25 juli – 5 augusti

ifagodkand

22 juni 2015 blev MejDej-kooperativet IfA-godkända. Enligt en undersökning som Intressegruppen för Assistansberättigade har gjort är minst 70 procent av MejDej-kooperativets medlemmar nöjda med kvalitén på kooperativets arbete.