Nytt lösenord

Idag, 1 mars, har vi ändrat lösenord på hemsida. Du som är anställd/medlem i MejDej-kooperativet kan fråga arbetsledaren vilket lösenord som gäller nu eller så kan du ringa/mejla till kansliet för att få reda på det.

Karantän efter utlandsresa

Denna information går ut med tanke på att sportlovet närmar sig.

Karantän efter utlandsresa
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla inkommande resenärer från utlandet till Sverige som är födda 2014 eller tidigare ska testa sig för covid-19. Detta test ska göras i samband med inresa och ytterligare efter fem dagar. Du ska stanna hemma och undvika nära kontakter i 7 dagar. 

Hemkommen från utomlandet
Vi begär att ni informerar oss om ni nyligen rest eller i närtid planerar att resta utomlands eller om ni kommit i kontakt med personer som varit utomlands. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om ni har varit utomlands så förbjuder vi er att vara på er arbetsplats och ska därför sitta i karantän i 7 dagar. Detta gäller även om du inte uppvisar något symtom och har ett negativt covid-19 test. Under denna tid betalas det inte ut någon lön, utan man får ta tjänstledigt. Enligt smittskyddslagen ska alla ta sitt ansvar genom uppmärksamhet och försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Vid sjukdom
Blir du sjuk efter din utlandsresa betalas sjuklön enligt våra rutiner, efter din sjukanmälan via våran hemsida. Om du misstänker bära på covid-19 smittan kan du i vissa fall erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Riktlinjer för anställda som återvänder från resa utomlands

 • testa sig för covid-19 i samband med inresa
 • testa sig återigen efter fem dagar
 • stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar och
 • vid misstanke om covid-19-smitta, kan anställd eventuellt erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Läkarintyg

Tidsgränsen för läkarintyg vid sjukpenning förlängs till 31 mars.

Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning, till och med 31 mars 2021. Det innebär att vi inte efterfrågar ett läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning, mot i vanliga fall dag 15.

Socialstyrelsens webbutbildning

Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.Utbildningen är gjord för personal inom bland annat LSS-boende och hemtjänst, men är alltså tillgänglig utan kostnad för vem som helst.Enligt Socialstyrelsen är utbildningen utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.Det finns en inledande, generell modul varefter kursdeltagarna kan välja olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen.Här får man använda kunskaperna från första modulen och lite mer praktiskt ta ställning till olika situationer en typisk dag.

Här finns Socialstyrelsens nya webbutbildning.

Viktig information gällande Covid-19

Det har kommit nya direktiv gällande Covid-19 och skärpta råd i Region Skåne, detta gäller från och med nu till den 17 november men kan förlängas.

Skärpta råd
Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen, ett beslut som tidigare fattats för Uppsala län. Detta innebär bland annat att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Vi inom MejDej-kooperativet behöver också såklart vidta åtgärder då situationen är allvarlig.

 • Under november ställer vi in alla våra utbildningar som var inplanerade.
 • Kansliet är stängt för ”spontanbesök”. Vi tar endast emot vid inbokade besök.
 • Vi rekommenderar att ställa in assistentmöten under denna perioden eller ha dem digitalt via tex. Zoom eller Teams.
 • Vi rekommenderar även att använda munskydd/visir vid ansiktsnära arbetsuppgifter.

— Nu behöver vi dra i nödbromsen för att bryta den här utvecklingen. Det är på allvar nu. Alla måste verkligen hjälpas åt och ta ansvar. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger Eva Melander smittskyddsläkare i Region Skåne.

Ta hand om er och varandra, kom ihåg att tvätta händerna! / Kanslipersonalen