Nyhetsbrev oktober

Nu är oktober månads nyhetsbrev färdigt och du hittar det under fliken Nyhetsbrev.
I våra nyhetsbrev skriver vi om viktig information till dig som anställd och även till dig som medlem i kooperativet.
Det skickas även ut en papperskopia till arbetsplatsen så vill du hellre läsa det i pappersformat så finns den möjligheten också.

Nyhetsbrev september

Nu är månadens nyhetsbrev färdigt och du hittar det under fliken Nyhetsbrev.
I våra nyhetsbrev skriver vi om viktig information till dig som anställd och även till dig som medlem i kooperativet.
Det skickas även ut en papperskopia till arbetsplatsen så vill du hellre läsa det i pappersformat så finns den möjligheten också.

Nyhetsbrev juli

Nu är månadens nyhetsbrev färdigt och du hittar det under fliken Nyhetsbrev.
I våra nyhetsbrev skriver vi om viktig information till dig som anställd och även till dig som medlem i kooperativet.
Det skickas även ut en papperskopia till arbetsplatsen så vill du hellre läsa det i pappersformat så finns den möjligheten också.

Provtagning för covid, Region Halland

Behöver jag kontakta vården?

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

Här kan du få reda på vilken hjälp som behövs, innan du ringer eller på annat sätt kontaktar vården. Svara på frågorna för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården. Till frågetest corona/covid-19

Provtagning

Från och med den 17 juni kan alla med symtom på covid-19 provta sig. Via 1177.se bokar du tid och plats för provtagning som sedan sker vid särskilda provtagningsbussar. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv.

Boka provtagning på 1177: Självprovtagning covid-19 Halland

Så går det till:

Du som är över 18 år och har symtom på covid-19 loggar in på 1177.se och bokar tid och plats för provtagning. Provtagningsbussar finns uppställda i varje kommun. Det är mycket viktigt att du tänker på att inte åka kollektivt till provtagningsplatserna, eftersom du har symtom och kan smitta andra.

Om du behöver vård

Är dina symtom sådana att du behöver vård – sök vård på vanligt vis. Om du är patient och har symtom på covid-19 kommer du erbjudas provtagning och omhändertagande i den ordinarie vården.

Självprovtagning

Vid provtagningsbussen får du ett provtagningspaket och du tar provet på dig själv på plats vid bussen. Provet tas i näsa och svalg med en provtagningspinne. Du får tydliga instruktioner. Provet lämnar du till provtagningsbussen.

Du får ditt provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster inom två dagar. Om provsvaret visar att du har en pågående covid-19-infektion har du möjlighet att boka en telefontid för mer information. Du får också skriftliga förhållningsregler.

Om du inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan du ringa Pandemimottagningen för att få hjälp med bokning, tfn 010-47 619 13.

Provtagning för covid, Region Kronoberg

Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion. Provtagningen görs på anställda som är i behov av att provtas för att kunna återgå till arbetet.
Provtagning görs i Växjö och i Ljungby måndagar till torsdagar

Det är endast arbetsgivare, inte enskilda anställda, som kan anmäla behov av provtagning kopplat till prioritetsgrupp 3.

Ta kontakt med kansliet om du har symtom på covid

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Provtagning för covid-19

Här är information från Region Skåne om vad som gäller just nu angående provtagning av personliga assistenter för covid-19
(Region Halland och Region Kronoberg kommer med information vecka 25)

Kriterier för provtagning
För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska dessa kriterier uppfyllas:

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.
  • Jobbar i sjukvården med patientnära arbete eller i kommun med vård- och omsorgsnära arbete samt personliga assistenter.
  • Har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete.
  • Jobbar i en prioriterad verksamhet.

Medarbetare ska kontakta närmsta chef
Du som blir sjuk ska kontakta kansliet på kontorstid och övrig tid till beredskapstelefonen. Det är sedan hon som beslutar om provtagningen ska erbjudas eller inte enligt de kriterier som finns. Om provtagning är aktuell ger vi mer information om hur provtagningen går till.

Syftet
Syftet med provtagningarna är att påvisa att man är smittfri och kan återgå till arbetet.

De gör inget antikroppstest i nuläget
2020-06-12

Nyhetsbrev juni

Nu är månadens nyhetsbrev färdigt och du hittar det under fliken Nyhetsbrev.
I våra nyhetsbrev skriver vi om viktig information till dig som anställd och även till dig som medlem i kooperativet.
Det skickas även ut en papperskopia till arbetsplatsen så vill du hellre läsa det i pappersformat så finns den möjligheten också.