Datum ändrat för Ergonomiutbildning

Ergonomi utbildningen som skulle vara den 20 september måste vi tyvärr flytta till annat datum.
Utbildningen kommer att vara den 15 november istället. Samma tid som tidigare kl.9:00-16:30 på kansliet i Kristianstad.