Vi behöver er!

Hej

Jag och Anna Barsk Holmbom har en idé om hur IfA kan hjälpa till att få politikerna att förstå problemet med 15-timmarsförslaget.

Som ni säkert känner till har delar av LSS-utredningens förslag läckt ut. Ett av de förslagen kommer, om det genomförs, att helt ta bort vår möjlighet att leva som andra. Det handlar om förslaget att införa en schablon på 15 timmar i veckan för ”övriga behov”. Utredaren föreslår att var och en, utöver sina grundläggande behov, ska få timmar för att kunna arbeta eller gå i skolan, för den egenvård man behöver och därtill 15 timmar per vecka. För den som då inte har något omfattande egenvårdsbehov, arbete eller skola blir antalet timmar per vecka begränsat till de grundläggande behoven plus 15 timmar. Har du 20 timmars grundläggande behov blir det totalt 35 timmar i veckan som ska tillgodose alla dina behov.

Vi vill visa politiker och allmänhet hur förödande det här förslaget kommer att bli för oss vuxna med omfattande rörelsehinder och till det behöver vi din hjälp.

Vi vill att du skriver och berättar vad förslaget skulle få för konsekvenser i din vardag. Berätta hur ditt beslut ser ut idag, gärna fördelat på grundläggande behov och övriga behov. Berätta hur många timmar du skulle få om förslaget genomförs och hur det skulle påverka dig. Kan du bo kvar där du bor? Kan du fortsätta göra det du gör? Hur skulle din familj påverkas? Vilka intressen skulle du tvingas välja bort?

Vi planerar att göra ett häfte av utvalda berättelser och sprida på sociala media, skicka till alla politiker och så vidare. Vill du bifoga bilder blir vi glada. Vill du skriva anonymt går det också. Vi hoppas att du förstår allvaret och vill hjälpa oss med det här.

Det behöver inte vara en lång text. Det viktiga är att konsekvenserna blir tydliga.

Maila det du skriver till christina@intressegruppen.info

Vi måste ha din text senast 30/11.

Med vänlig hälsning

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Intressegruppen för Assistansberättigade