Nyhetsbrev januari

Årets första nyhetsbrev är nu klart och du finner det under fliken Nyhetsbrev.

I våra nyhetsbrev skriver vi om viktig information till dig som anställd och även till dig som medlem i kooperativet.
Det skickas även ut en papperskopia till arbetsplatsen så vill du hellre läsa det i pappersformat så finns den möjligheten också.