Introduktionsutbildning 10 september

Vi planerar att ha introduktionsutbildningen för nyanställda som planerat den 10 september men vi har valt att ha utbildningen på Tyringe kurhotell istället för på kansliet. På hotellet är det större utrymme så att vi har möjlighet att hålla avstånd till varandra.