Provtagning för covid-19

Här är information från Region Skåne om vad som gäller just nu angående provtagning av personliga assistenter för covid-19
(Region Halland och Region Kronoberg kommer med information vecka 25)

Kriterier för provtagning
För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska dessa kriterier uppfyllas:

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.
  • Jobbar i sjukvården med patientnära arbete eller i kommun med vård- och omsorgsnära arbete samt personliga assistenter.
  • Har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete.
  • Jobbar i en prioriterad verksamhet.

Medarbetare ska kontakta närmsta chef
Du som blir sjuk ska kontakta kansliet på kontorstid och övrig tid till beredskapstelefonen. Det är sedan hon som beslutar om provtagningen ska erbjudas eller inte enligt de kriterier som finns. Om provtagning är aktuell ger vi mer information om hur provtagningen går till.

Syftet
Syftet med provtagningarna är att påvisa att man är smittfri och kan återgå till arbetet.

De gör inget antikroppstest i nuläget
2020-06-12