Provtagning för covid, Region Kronoberg

Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion. Provtagningen görs på anställda som är i behov av att provtas för att kunna återgå till arbetet.
Provtagning görs i Växjö och i Ljungby måndagar till torsdagar

Det är endast arbetsgivare, inte enskilda anställda, som kan anmäla behov av provtagning kopplat till prioritetsgrupp 3.

Ta kontakt med kansliet om du har symtom på covid

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.