LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Här har vi samlat information om LSS på lite olika sätt.

Lagtext LSS

Assistansersattning 2014

Information om LSS

LSS lättläst

Om du har en funktionsnedsättning

Länk till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

_5551661-ny