LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Här har vi samlat information om LSS.

Information om LSS

Länk till Assistansersättning för vuxna

Länk till Assistansersättning för barn

Länk till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Länk till LSS lättläst