Om oss

MejDej-kooperativet har lång erfarenhet i branschen, vi startade 1994, samtidigt som LSS-reformen kom. Vi är idag ett företag med ca 50 medlemmar i olika åldrar och livssituation, och vi har cirka 350 anställda. Tillräckligt stort för att alltid kunna ge god service, tillräckligt litet för att alltid kunna ge personliga möten.

För oss är det viktigt att få vara ett medlemskooperativ utan vinstsyfte, företaget ska drivas så att medlemmar får assistans på bästa sätt. MejDej-kooperativets årsstämma är det högsta beslutande organet och där väljs styrelsen som består av medlemmar eller närstående till dem. Kooperativet bygger på tanken att det är den som har assistans som själv vet bäst hur man vill lägga upp sin assistans, vilka assistenter som ska anställas och på vilka tider.

För att kunna ge en god assistans är det viktigt att ta hand om personal på bästa sätt. För att ge service både till personal och medlem har vi kansli i Kristianstad och ett mindre kontor i Ängelholm som kan bemannas vid behov. Vi sänder ut nyhetsbrev till medlemmar och anställda samt redovisar medlemmens ekonomi för utförd assistans varje månad, vi tar allt ansvar för arbetsmiljön och löner. I samarbete med kanslipersonal har man som arbetsledare för sin assistentgrupp ansvar för schemaläggning, rekrytering, personalmöte mm.

MejDej-kooperativet erbjuder många utbildningar. Vi har ett basutbud av utbildningar som alla erbjuds att återkommande ta del av såsom Första hjälpen (HLR), Brandutbildning, Ergonomi m.fl. Speciellt för assistenter som jobbar med barn ges återkommande utbildning i Första Hjälpen för barn. Varje år erbjuder vi dessutom lite större föreläsningar med inspirerande talare dit all personal och alla medlemmar är välkomna. Vi vill också kunna ge de medlemmar som är barn den allra bästa assistansen, därför har vi en del olika utbildningar som riktar sig specifikt till de assistenter som jobbar med barn, så de kan ta vara på barnets specifika behov.

Ta kontakt med oss så svarar vi gärna på frågor och berättar mer om hur det är att vara medlem hos oss eller hur det är att vara anställd i MejDej-kooperativet, 044-781 51 00.