Medlem

Välkommen att bli medlem!

Är du intresserad av att bli medlem i MejDej-kooperativet tar du kontakt via telefon 044-781 51 00 eller e-post info@mejdej.se
Vi bokar ett personligt möte, hemma hos dig eller hos oss, vilket du föredrar. Då kan vi i lugn och ro lyssna på dina förväntningar på oss som assistansanordnare och vi kan presentera vad vi har att erbjuda.

Blir du intresserad av att ha MejDej-kooperativet som din assistansanordnare så kommer vi att träffas fler gånger och sedan skriva avtal. För MejDej-kooperativet är det viktigt att det är du som tar emot assistansen som bestämmer hur den ska utformas.

Utifrån hur din situation ser ut kan du själv välja att bli arbetsledare för dina assistenter, välja någon annan i din närhet eller låta
MejDej-kooperativet tillsätta en av sina arbetsledare.

Vill du själv sköta det mesta av din assistans eller vill du överlämna det till kooperativet? Det är ditt val och det är du som bestämmer hur du vill ha det.

För alla anställda och medlemmar erbjuder vi utbildningar. Vi sänder ut nyhetsbrev och redovisning av din ekonomi för utförd assistans varje månad. Vi tar ansvar för allt arbete som rör löner och arbetsmiljö. Vi hjälper gärna till med schemaläggning och rekrytering av assistenter som passar dig. Vi kan medverka på assistentmöte och hjälpa till med olika ansökningar, t.ex. att söka timmar hos Försäkringskassan m.m.

Det ställs höga krav för att ge assistans till medlemmar som är barn. Vi jobbar aktivt för att dessa medlemmar ska få den allra bästa assistansen. För de assistenter som är anställda hos barn med specifika behov har vi anpassade utbildningar.

Vi är ett brukarkooperativ utan vinstsyfte. Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Ladda gärna hem vår broschyr – Personlig assistans i kooperativ regi

Du som redan är medlem kan logga in och ta del av de dokument och blanketter du behöver kring din assistans.

Medlem