Tillsammans skapar vi trygghet och enkelhet i din personliga assistans. Tillsammans är vi MejDej-kooperativet.

MejDej-kooperativet är ett brukarkooperativ med medlemmar som bor inom en radie av 15 mil från Kristianstad. Kooperativet bygger på tanken att det är du som är medlem som själv vet bäst hur du vill lägga upp din assistans, vilka assistenter du vill ha och på vilka tider. Du är med och utser arbetsledare för din assistentgrupp. Vill du själv ta den arbetsuppgiften går det bra men man kan också utse någon annan som arbetsledare. Självklart kan du få hjälp av kooperativets personal med det mesta – om du vill ha hjälp.

MejDej-kooperativet är godkänt av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) samt av IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade).