Inflyttningsfest

Vi hälsar alla medlemmar och assistenter välkomna på en liten inflyttningsfest den 25:e maj.

Vi firar in vårt nya kontor som ligger på Östra Storgatan 23 i Kristianstad.

Kom gärna förbi på lite tilltugg!
Vi öppnar dörrarna för inflyttningsfesten klockan 15:00-18:00.

För att kunna göra en beräkning på förtäringen så vill vi ha in en anmälan på om du tänkt komma. Mejla till info@mejdej.se senast den 19:e maj.

Välkomna!

Nya regler gällande friskvårdsbidrag

Från och med 1 januari 2022 är friskvårdsrutinerna på MejDej-kooperative ändrade. Detta är på grund av att Skatteverket har ändrat sina regler gällande utbetalning av friskvårdsbidrag. Friskvården måste utföras och ersättas under samma år.
Mer information hittar du under fliken Personal – Övrigt – Friskvårds information 20220101-

Utlandsresa


Vad gäller när jag har rest?

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomst till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka 1177.se.

Var försiktig med vilka du träffar närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i riskgrupp.

Det finns några undantag från rekommendationerna om att testa sig efter ankomsten, du behöver INTE testa dig om du

  • Enbart har rest inom Norden
  • Är fullvaccinerad sedan minst 2 veckor
  • Har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Ovaccinerade bör vara försiktiga efter den 29 september 2021.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i stora folkmängder, kontakt med personer i riskgrupper och personer som är 70 år och äldre.

  • Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

  • Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Vaccin är den bästa åtgärden och fler behöver vaccinera sig i alla åldrar. Särskilt bland yngre vuxna och medelålders och i andra grupper där vaccinationstäckning är låg, säger Johan Carlsson.

En hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår.

Förhindra spridning av covid-19.

Vaccination är det nästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Undvika större folksamlingar. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Utlandsresa

Har du varit utanför norden de senaste 7 dagarna, oavsett vaccinationsstatus så ska det tas ett covid-19 test vid hemkomst samt dag 5-7. Ta kontakt med kansliet så hjälper vi dig med bokning av provtagning.

Du kan läsa mer här

Introduktionsutbildning

En två timmars utbildning som du ska gå när du är nyanställd. Den kommer att vara på kontoret i Kristianstad, Cardellsgatan 8 och i Ängelholm på Lärkgatan 5A . Det är begränsat med antalet platser för varje tillfälle.
Ängelholm:
16/9               kl.10:00-12:00
16/9               kl.13:00-15:00
30/11             kl.10:00-12:00
30/11             kl.13:00-15:00

Kristianstad:
28/9               kl.10:00-12:00
29/9               kl.10:00-12:00
16/11             kl.10:00-12:00
18/11             kl.10:00-12:00

Detta gäller för utlandsresa

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för symtomfria svenska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder.

För dig som rest till länder som Utrikesdepartementet avråder från ligger rekommendationerna om karantän och testning kvar på grund av att det fortfarande finns hög risk för spridning av nya virusstammar. 

Har du symtom på covid-19 så gäller samma regler som tidigare. Du tar kontakt med kansliet så att vi kan skicka dig för test och du kan inte gå och jobba förrän du fått ett negativt provsvar. Detta gäller även om man är fullvaccinerad.