Introduktionsutbildning

En två timmars utbildning som du ska gå när du är nyanställd. Den kommer att vara på kontoret i Kristianstad, Cardellsgatan 8 och i Ängelholm på Lärkgatan 5A . Det är begränsat med antalet platser för varje tillfälle.
Ängelholm:
16/9               kl.10:00-12:00
16/9               kl.13:00-15:00
30/11             kl.10:00-12:00
30/11             kl.13:00-15:00

Kristianstad:
28/9               kl.10:00-12:00
29/9               kl.10:00-12:00
16/11             kl.10:00-12:00
18/11             kl.10:00-12:00