Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Ovaccinerade bör vara försiktiga efter den 29 september 2021.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i stora folkmängder, kontakt med personer i riskgrupper och personer som är 70 år och äldre.

  • Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

  • Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Vaccin är den bästa åtgärden och fler behöver vaccinera sig i alla åldrar. Särskilt bland yngre vuxna och medelålders och i andra grupper där vaccinationstäckning är låg, säger Johan Carlsson.

En hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår.

Förhindra spridning av covid-19.

Vaccination är det nästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Undvika större folksamlingar. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.